Złoża filtrujące

Złoża filtrujące

Złoża filtrujące

Złoża filtrujące są również zwane złożami filtracyjnymi i jak nazwa skazuje służą do oczyszczania wody z zanieczyszczeń poprzez filtrację. Jest to element wypełniający urządzenie filtracyjne, dopasowany do szeregu działań, które mają zachodzić w filtrze. Złoża mają postać sypkiego granulatu, o różnej wielkości i funkcjach, może to być: piasek kwarcowy lub chalcedonitowy, węgiel, antracyt, dolomit czy naturalne zeolity.

Złoża filtrujące można podzielić również ze względu na ich zastosowanie. Rozróżniamy złoża stosowane do filtracji zarówno wody i powietrza, jak i wód gruntowych czy basenowych. Złoża znajdują swoje zastosowanie zarówno w przemyśle jak i przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, stacjach uzdatniających lub gospodarstwach domowych.

Rodzaje złoża

Każde ze złóż filtracyjnych posiada własne cechy, które z powodzeniem sprawdzą się w eliminowaniu poszczególnych substancji z wody. Ich skład i gęstość różni się od siebie w zależności potrzeb i efektów, które chcemy uzyskać filtrując przez złoże wodę. Złoża filtracyjne mogą składać się z różnego rodzaju żywic, tlenków wapnia, magnezu i innych pierwiastków. Złoża dostępne w naszym sklepie posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty, aby były bezpieczne w kontakcie z wodą pitną. Złoża filtracyjne usuwają zanieczyszczenia mechaniczne piasek, muł, ił, ale także pestycydy, chlor oraz pierwiastki wywołujące kamień, ponadto mogą pomagać w eliminowaniu bakterii i wirusów, poprzez absorpcję cząsteczek chloru przedłużają działanie bakteriobójcze. Należy pamiętać o regularnej wymianie złoża uzależnionej od jego właściwości, metody filtracji oraz wytrzymałości samego materiału. W zależności do czego służy lub jest używane, wymaga ono różnych substancji regeneracyjnych takich jak sól lub nadmanganian potasu lub systematycznego uzupełniania, wynikającego ze ścierania się materiału. Niektóre rodzaje złoża wymagają jedynie przepłukania wstecznego wodą.

Wyróżniamy kilka rodzajów złóż: żywice jonowymienne (zmiękczające, demineralizujące i usuwające azotany), złoża neutralizujące, odżelaziająco-odmanganiające, sedymentacyjne czy węglowe.

Jakie złoże wybrać?

Zastosowanie każdego ze złóż filtrujących jest uzależnione od oczekiwanych rezultatów oraz urządzeń w których mają być zastosowane. Nie zapominajmy jednak, że złoża nie należy dobierać na własną rękę. Dlatego też chętnie przeprowadzimy dla Ciebie badania wody i na podstawie otrzymanych wyników dobierzemy złoże odpowiednie do filtracji Państwa wody.