NAJCZĘŚCIEJ ZAMAWIANE BADANIA WODY

Woda wzbudzająca w Nas wątpliwości za sprawą swojego zapachu lub niepokojącego koloru, powinna być odpowiednio przebadana. Skuteczną i obiektywną metodą kontroli wody jest przeprowadzenie profesjonalnego badania próbki w specjalistycznym laboratorium według uwierzytelnionych metod. Na podstawie tak uzyskanych wyników badań oraz dzięki tak przeprowadzonej ekspertyzie, która powinna spełniać standardy wprowadzone w życie przez odpowiednie ustawy oraz rozporządzenia, można określić, czy woda nie jest zanieczyszczona, oraz czy nadaje się przez nas do spożycia.

BADANIE MIKROBIOLOGICZNE

ZAMAWIAM

BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE

ZAMAWIAM

Badanie mikrobiologiczne informuje Nas o stanie sanitarnym wody. Badamy w wodzie obecność bakterii, które mimo że nie zawsze są chorobotwórcze to wskazują na skażenie wody i obecność innych organizmów chorobotwórczych. W skład  zestawu wchodzą: Jest to analiza wykonywana w celu określenia jakości wody pod względem składu fizykochemicznego. Parametrami fizycznymi są m.in. barwa, zapach czy mętność. Poziom azotanów, żelaza, manganu to parametry chemiczne. Najczęściej wykonywanym badaniem fizykochemicznym i mikrobiologicznym wody jest tzw. monitoring kontrolny. W skład  zestawu wchodzą badania:

-Liczba bakterii grupy coli

-Liczba Escherichia coli

-Enterokoki kałowe

-Clostridium perfingers (łącznie ze sporami)

-Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h.

-Mętność

-Barwa

-Zapach

-Odczyn pH

-Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW)

-Jon amonowy

-Azotany

-Azotyny

-Twardość ogólna

-Żelazo ogólne

-Mangan

-Utlenialność

 


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BADANIACH WODY 


Informacje