REKLAMACJE:

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), przez okres dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W wypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą termin wynosi jeden rok.
2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@filtrysupreme.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.


Pliki do pobrania:

 Formularz reklamacyjny- odstąpienie od umowy. Pobierz plik>>

Formularz reklamacyjny-wymiana/naprawa/obniżenie ceny/zwrot pieniędzy. Pobierz plik>>

Certyfikat dbałości o prawa Konsumenta. Pobierz plik>>

REGULAMIN:

Pliki do pobrania:

Regulamin. Pobierz Plik >>


POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Pliki do pobrania:

Polityka Prywatności. Pobierz Plik >>

DOKUMENTY TECHNICZNE:

KARTY KATALOGOWE:


Pliki do pobrania:

 OXYLINE Pobierz Plik >>

 SUPREME SOFT Pobierz Plik >>

SUPREME MULTI Pobierz Plik >>

 KORPUSY  NARUROWE Pobierz Plik >> 

 ODWRÓCONA OSMOZA Pobierz Plik >>

 ODWRÓCONA OSMOZA PREMIUM Pobierz Plik >>

INSTRUKCJE:


Pliki do pobrania:

 OXYLINE Pobierz Plik >>

SUPREME SOFT Pobierz Plik >>

SUPREME MULTI Pobierz Plik >>

 KORPUSY NARUROWE Pobierz Plik >>

 ODWRÓCONA OSMOZA Pobierz Plik >>

 ODWRÓCONA OSMOZA PREMIUM Pobierz Plik >>

PREZENTACJE PRODUKTÓW:


Pliki do pobrania:

 OXYLINE Pobierz Plik >>

SUPREME SOFT Pobierz Plik >>

SUPREME MULTI Pobierz Plik >>

 KORPUSY NARUROWE Pobierz Plik >>

 ODWRÓCONA OSMOZA Pobierz Plik >>

 ODWRÓCONA OSMOZA PREMIUM Pobierz Plik >>

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA 


Informacje